วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถม บ้านบ่อหวี และ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน อ. ปราณบุรี

 กิจกรรมครั้งนี้คือ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่กับน้อง และยังเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเอกการประถมศึกษาอีกด้วย

บรรยากาศของน้องๆนักเรียนบ้านบ่อหวีเด็กๆเดินเป็นแถวเพื่อขึ้นชั้นเรียน
พี่ๆ เรียนรู้ชีวิตประจำวันในการทำกิจกรรมของน้อง ๆกิจกรรมต่อมาคือการศึกษาธรรมชาติจากป่าชายเลน ที่ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรมแรก เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติที่เรามีอยู่ เรียนรู้ อนุรักษ์ และรักษาให้คงอยู่ และสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติต่อไปบรรยากาศป่าชายเลนอันแสนร่มรื่น

ธรรมชาติเป็นแหล่งพักพิงให้แก่มนุษย์อยู่เสมอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น