วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม สำรวจพืชในแหล่งชุมชนบ้านจอมบึง

 กิจกรรม สำรวจพืชในแหล่งชุมชน เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญของภาควิชา เกษตรสำหรับครูประถมศึกษา เป็นการลงพื้นที่จริงในการสำรวจพืชผักทีมีในชุมชนที่เราอยู่อาศัย ลงมือทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในพืชที่ ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง สร้างความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ล้ำค่าให้กับผู้ลงมือทำกิจกรรมทุกๆท่าน


ถ่ายภาพร่วมกับคุณยายเจ้าของสวนที่เราลงพื้นที่สำรวจ


พืชพื้นบ้านในสวนของคุณยาย ซึ่งปลูกโดยวิธีทางธรรมชาติ

ลงมือสำรวจพืชแบบถึงต้นพืชของจริง

ร่วมถ่ายภาพและสัมภาษณ์กับบบุคคลากร
สำรวจสวนที่เป็นลักษณะของการปลูกพืชผสมผสานลงมือทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลากรด้วยตัวเองพืชที่ปลูกสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้จริงประสบการณ์ดีๆที่หาซื้อไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น